Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện
Kế hoạch
Thi đua - Khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Chuyên môn
Công khai thông tin
Banner - Thông tin pháp luật
Banner - Thủ tục hành chính
Hiển thị nội dung bài viết

BÀI TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ THỊ XÃ BA ĐỒN

24/08/2022
11:16:00
21

BÀI TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ THỊ XÃ BA ĐỒN

 

Nếp sống văn minh đô thị là nếp sống theo các giá trị chuẩn mực của văn hóa dân tộc và đáp ứng yêu cầu tổ chức cuộc sống tốt đẹp của cộng đồng trong môi trường sinh hoạt đô thị. Nếp sống văn minh đô thị không tự nhiên mà có mà nó được vun đắp từ nếp nghĩ và hành động của tất cả các tầng lớp nhân dân, được khơi nguồn từ ý thức của người dân.

BÀI TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ THỊ XÃ BA ĐỒN

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị đã được các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trên địa bàn thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và lâu dài nhằm đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ, hài hoà giữa phát triển kinh tế và văn hoá. Nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã ngày càng nâng cao. Các giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ, nếp sống đô thị đã và đang hình thành rõ nét trong sinh hoạt hàng ngày.
Mặc dù đã có những thay đổi tích cực nhưng trên thực tế nếp sống văn hóa, văn minh chưa được thực hiện đồng đều, do thói quen sinh hoạt của người dân; ứng xử thiếu văn hóa, những hành vi lệch chuẩn của không ít cá nhân. Nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, đổ phế thải, phế liệu không đúng nơi quy định làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, trật tự, mỹ quan đô thị. Ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh công cộng, chấp hành luật lệ ATGT chưa cao. Thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội vẫn còn những hạn chế.
Thực hiện Chương trình hành động số 02 ngày 09/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ba Đồn về phát triển cơ cấu hạ tầng KT-XH theo hướng đồng bộ gắn với công tác quản lý, chỉnh trang đô thị giai đoạn 2020 – 2025.  Ngày 29/6/2021, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 1171 về xây dựng đời sống văn hoá, văn minh đô thị trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021 – 2025”.
Mục tiêu của Kế hoạch 1171 là là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ và nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Xây dựng con người Ba Đồn phát triển toàn diện, có đạo đức, nhân cách, lối sống đẹp, hướng đến Chân – Thiện – Mỹ.  
Nhằm tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của người dân thị xã về thực hiện nếp sống văn minh đô thị.
Bản Kế hoạch cũng đề ra 5 nhiệm vụ cơ bản:
1. Xây dựng văn hoá giao tiếp, ứng xử văn minh.
2. Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.
3. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông.
4. Xây dựng trật tự - mỹ quan đô thị.
5. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
Thể hiện bằng các mô hình: “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”, “Tuyến đường văn minh đô thị”, “ Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, “Đường hoa kiểu mẫu”; đặt các chậu hoa tại vĩa hè, xung quanh cơ quan; làm điểm và nhân rộng mô hình “Thôn, tổ dân phố không rác”.  
- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông.
- Tăng cường chấn chỉnh trật tự đô thị trên các tuyến đường chính và tại các xã, phường.
- Tổ chức vệ sinh môi trường trên toàn thị xã.
Để Ba Đồn trở thành đô thị văn minh sáng - xanh - sạch - đẹp về cảnh quan, ấm áp – nhân hậu về tình người. Toàn Đảng, toàn  dân trên địa bàn thị xã hãy chung sức, chung lòng thực hiện:
- Hãy nói lời hay và hành động bằng cử chỉ đẹp!
- Thực hiện nếp sống văn minh đô thị là trách nhiệm của mỗi người!
- Ứng xử lịch sự, thân thiện, tôn trọng mọi người là thể hiện phong cách của người văn minh!
- Giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch sự là tôn trọng bản thân và mọi người!
- Không túi nilon - Không khói thuốc!
- Hãy hành động để xây dựng và giữ gìn Ba Đồn sáng - xanh - sạch - đẹp!
- Mỗi người dân thị xã Ba Đồn luôn ứng xử văn hóa - hành động văn minh!
- Cán bộ, nhân dân thị xã Ba Đồn chung tay xây dựng văn minh đô thị!

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Tài nguyên
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Liên kết website
Footer

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ: 118 Hùng Vương, phường Ba Đồn, TX Ba Đồn

Email: pgd_badon@quangbinh.edu.vn - Số điện thoại: 0523.512886/DĐ: 0912414522