Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Hiển thị thể loại
Banner tin tức - sự kiện
Kế hoạch
Thi đua - Khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Chuyên môn
Công khai thông tin
Banner - Thông tin pháp luật
Banner - Thủ tục hành chính
Hiển thị nội dung bài viết

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRONG CÔNG CUỘC CHUYỂN ĐỔI SỐ

02/04/2024
01:58:00
126

Chuyển đổi số (CĐS) là xu hướng tất yếu và là một quá trình lâu dài và có tác động trực tiếp đến tư duy, thói quen người sử dụng. Bắt đầu từ việc ứng dụng những giải pháp Công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động dạy và học, trong các công tác quản trị và quản lý nhà nước về giáo dục.

Xác định rõ vai trò của CĐS đối với việc nâng cao chất lượng dạy học và kiểm tra đánh giá, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thị xã Ba Đồn đã rất chú trọng đến công tác đào tạo, hàng năm đều có hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai các giải pháp CNTT trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, giảng dạy và học tập tại cơ sở. Bên cạnh đó, Phòng GD&ĐT thị xã đã tham mưu với UBND thị xã thực hiện chỉ đạo các đơn vị, địa phương ưu tiên nguồn lực đầu tư mua sắm thiết bị dạy học trực tuyến phục vụ công tác chuyên môn, lựa chọn những giải pháp CNTT chất lượng, đặc biệt đối với các phần mềm phục vụ công tác quản lý giáo dục và phần mềm dạy học trực tuyến. Nhiều năm qua, ngành giáo dục thị xã Ba Đồn đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT, từng bước thực hiện hoạt động CĐS của ngành. Cụ thể:

Chuyển đổi số bắt đầu từ việc tăng cường đào tạo nguồn nhân lực

 100% cơ sở giáo dục (CSGD) trong thị xã đã thành lập, kiện toàn tổ chức, bộ phận phụ trách CNTT tại đơn vị. Tất cả giáo viên được hướng dẫn, tập huấn kỹ năng về tổ chức và quản lý lớp học trực tuyến, xây dựng học liệu, khai thác các nguồn học liệu, tìm kiếm thông tin trên internet; kỹ năng sử dụng các phần mềm trình chiếu, phần mềm soạn bài giảng e-learning, soạn câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến, phần mềm dạy học, khai thác sử dụng các thiết bị công nghệ để đổi mới nội dung, phương pháp dạy học; các kỹ năng về quản lý, triển khai có hiệu quả các phần mềm quản trị trong nhà trường.  100% cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học và trung học cơ sở được cấp tài khoản để thực hiện các module bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên hệ thống LMS, đồng bộ với Hệ thống thông tin quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên TEMIS của Bộ GD&ĐT.

Chuyển đổi số trong đổi mới phương thức quản trị CSGD và quản lý nhà nước về giáo dục

triển khai hệ thống quản lý văn bản điều hành điện tử liên thông trao đổi văn bản điện tử với tất cả các CSGD và cơ quan quản lý giáo dục; triển khai sử dụng, cập nhật, báo cáo dữ liệu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và Hệ thống báo cáo tập trung của thị xã theo quy định; triển khai và sử dụng hiệu quả các ứng dụng CNTT hỗ trợ công tác điều hành và quản lý của nhà trường khác như: cổng thông tin điện tử; hệ thống mail điện tử; các ứng dụng quản lý tài chính, tài sản, thư viện, xếp thời khoá biểu; các ứng dụng kết nối, tương tác, trao đổi thông tin giữa phụ huynh với nhà trường trên nền tảng số, hồ sơ, sổ sách điện tử; thực hiện thu học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt… Xây dựng kênh truyền thông chính thống của ngành giáo dục thị xã Ba Đồn xuyên suốt từ cấp Phòng đến các CSGD trên địa bàn thị xã, thông qua hệ thống Cổng thông tin điện tử nhằm đảm bảo các văn bản hướng dẫn được ban hành đầy đủ, kịp thời, mọi thông tin về công tác quản lý và hoạt động của ngành được công khai, minh bạch. 100% các CSGD đã được cấp tài khoản để tham gia các cuộc họp, hội nghị trực tuyến của ngành. Các CSGD thường xuyên ứng dụng công nghệ để tổ chức họp, hội nghị, hội thảo, dự giờ và tổ chức sinh hoạt chuyên môn, đặc biệt đối với hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường. Triển khai đồng bộ các dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính như: phối hợp với Bưu điện thị xã thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; triển khai dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc CĐS quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030). 17/17 trường THCS triển khai Hồ sơ số giáo dục (vnedu) trong việc quản lý hồ sơ dạy học.

Chuyển đổi số trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá

Nhờ việc thực hiện có hiệu quả Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, cho đến hiện tại, 100% các nhà trường có mạng Internet, trên 97% học sinh có thiết bị học trực tuyến là máy tính và điện thoại; 100% các trường và học sinh được cấp tài khoản học trực tuyến; sử dụng học liệu dạy học trực tuyến như: OLM, Vioedu, onluyen.vn; nguồn tài nguyên học liệu trực tuyến tại https://igiaoduc.vn/ và https://itrithuc.vn/; các nhà trường linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học nên chương trình dạy học trực tuyến thực hiện theo đúng tiến độ như dạy học trực tiếp. Triển khai thành công và hiệu quả nhiều cuộc thi dưới hình thức trực tuyến như: cuộc thi qua mạng như cải cách hành hành chính, thi đề án 06… Phát động, huy động giáo viên tham gia các cuộc thi, tham gia xây dựng, đóng góp học liệu số (bài giảng điện tử, sản phẩm thiết bị dạy học số) vào kho học liệu số của đơn vị, của ngành để chia sẻ dùng chung. Hưởng ứng các cuộc thi do Bộ GD&ĐT tổ chức, Phòng GD&ĐT phát động thu hút gần 900 bài giảng tham dự Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử, hơn 243 sản phẩm thiết bị dạy học số tham dự Cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học số với nhiều bài giảng, thiết bị được các giáo viên xây dựng công phu và chất lượng tốt.

Trong suốt những năm qua, toàn ngành đã nỗ lực, sáng tạo, tiên phong trong việc ứng dụng CNTT và CĐS trong quản lý, giảng dạy, học tập, bồi dưỡng chuyên môn; triển khai dạy học, kiểm tra, đánh giá, hội thi theo hướng kết nối toàn cầu, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý ở các cơ quan quản lý giáo dục, các CSGD góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị xã uỷ, HĐND, UBND thị xã Ba Đồn; sự hỗ trợ, phối hợp của cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp, các doanh nghiệp, đơn vị viễn thông trên địa bàn thị xã đã tạo nên một nền tảng quan trọng và vững chắc, ngành GD&ĐT thị xã Ba Đồn đã bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc trong công tác CĐS; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu lộ trình CĐS của ngành giáo dục tỉnh và của UBND thị xã.

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Tài nguyên
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Liên kết website
Footer

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ: 118 Hùng Vương, phường Ba Đồn, TX Ba Đồn

Email: pgd_badon@quangbinh.edu.vn - Số điện thoại: 0523.512886/DĐ: 0912414522