Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Hiển thị thể loại
Banner tin tức - sự kiện
Kế hoạch
Thi đua - Khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Chuyên môn
Công khai thông tin
Banner - Thông tin pháp luật
Banner - Thủ tục hành chính
Hiển thị nội dung bài viết

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BA ĐỒN NHIỆM KỲ 2023-2028

28/04/2023
07:38:00
880

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hằng – Phó Chủ tịch LĐLĐ thị xã dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Thanh Minh – Bí thư Chi bộ - Trưởng phòng GDĐT cùng tất cả các đồng chí đoàn viên công đoàn là lãnh đạo, công chức, viên chức đơn vị. 

          Đại hội đã thảo luận các báo cáo do Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2023 trình bày, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Liên đoàn Lao động thị xã Ba Đồn; ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư chi bộ và 2 ý kiến của đại biểu bổ sung vào báo cáo chính trị và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

      Đại hội đã bầu ra 03 đồng chí đủ tiêu chuẩn vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Phòng GDĐT nhiệm kỳ 2023 -2028 gồm Đồng chí Hoàng Đình Thi – Phó trưởng phòng – Chủ tịch Công đoàn, đồng chí Nguyễn Minh Đức và đồng chí Trần Thị Hoa Lài – chuyên viên – Uỷ viên BCH Công đoàn. Bầu đồng chí Hoàng Thị Bích Thuỷ - Phó trưởng phòng là đại biểu chính thức và đồng chí Nguyễn Thị Lý – chuyên viên là đại biểu dự khuyết dự đại hội Công đoàn thị xã lần thứ X.

Hình 1. Đồng chí Phạm Thanh Minh – Bí thư Chi bộ - Trưởng phòng GDĐT

chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Phòng GDĐT nhiệm kỳ 2023-2028

Tại Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực. Thời gian tới, Công đoàn tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

          1. Tích cực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tích cực tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; đẩy mạnh các hoạt động xã hội.

2. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn chặt với việc thực hiện, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua yêu nước. Tập trung các phong trào "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn", "Thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ cơ quan nhiệm kỳ 2022-2025.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp và thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, và người lao động “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

4. Thực hiện tốt chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong nữ cán bộ, công chức, và người lao động.   

5. Vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, và người lao động tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch, vững mạnh.

6. Tăng cường công tác quản lý tài chính. Thực hiện tốt công tác thu, chi đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

          Đại hội kêu gọi cán bộ, công chức và người lao động của Phòng GDĐT thị xã Ba Đồn phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam đoàn kết, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn đề ra, góp phần xây dựng cơ quan ngày một phát triển./.           

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐẠI HỘI

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Tài nguyên
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Liên kết website
Footer

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ: 118 Hùng Vương, phường Ba Đồn, TX Ba Đồn

Email: pgd_badon@quangbinh.edu.vn - Số điện thoại: 0523.512886/DĐ: 0912414522