Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Hiển thị thể loại
Banner tin tức - sự kiện
Kế hoạch
Thi đua - Khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Chuyên môn
Công khai thông tin
Banner - Thông tin pháp luật
Banner - Thủ tục hành chính
Hiển thị nội dung bài viết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 - 34

05/01/2022
09:26:00
222

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 - 34

Thông tin đinh kèm file: Lịch công tác tuần 10

Thông tin đinh kèm file: Lịch công tác tuần 11

Thông tin đinh kèm file: Lịch công tác tuần 12

Thông tin đinh kèm file: Lịch công tác tuần 13

Thông tin đinh kèm file: Lịch công tác tuần 14

Thông tin đinh kèm file: Lịch công tác tuần 15

Thông tin đinh kèm file: Lịch công tác tuần 16

Thông tin đinh kèm file: Lịch công tác tuần 17

Thông tin đinh kèm file: Lịch công tác tuần 18

Thông tin đinh kèm file: Lịch công tác tuần 19

Thông tin đinh kèm file: Lịch công tác tuần 20

Thông tin đinh kèm file: Lịch công tác tuần 21

Thông tin đinh kèm file: Lịch công tác tuần 22

Thông tin đinh kèm file: Lịch công tác tuần 23

Thông tin đinh kèm file: Lịch công tác tuần 24

Thông tin đinh kèm file: Lịch công tác tuần 25

Thông tin đinh kèm file: Lịch công tác tuần 26

Thông tin đinh kèm file: Lịch công tác tuần 27

Thông tin đinh kèm file: Lịch công tác tuần 28

Thông tin đinh kèm file: Lịch công tác tuần 29

Thông tin đinh kèm file: Lịch công tác tuần 30

Thông tin đinh kèm file: Lịch công tác tuần 31

Thông tin đinh kèm file: Lịch công tác tuần 32

Thông tin đinh kèm file: Lịch công tác tuần 33

Thông tin đinh kèm file: Lịch công tác tuần 34

 

 

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Tài nguyên
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Liên kết website
Footer

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ: 118 Hùng Vương, phường Ba Đồn, TX Ba Đồn

Email: pgd_badon@quangbinh.edu.vn - Số điện thoại: 0523.512886/DĐ: 0912414522