Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Hiển thị thể loại
Banner tin tức - sự kiện
Kế hoạch
Thi đua - Khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Chuyên môn
Công khai thông tin
Banner - Thông tin pháp luật
Banner - Thủ tục hành chính
Hiển thị nội dung bài viết

V/v lịch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2021

05/01/2022
09:14:00
380

Kính gửi:

- UBND , phường;

- Hiệu trưởng các trường MN, TH, TH&THCS, THCS trên địa bàn.

 

Thực hiện Công văn số 2171/SGDĐT-GDTrHTX ngày 29/06/2021 của Sở GD&ĐT về kế hoạch kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá chữ năm 2021, Phòng GD&ĐT thông báo lịch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xoá chữ năm 2021 như sau:

- Ngày 06/10/2021: 8h00 phút, Phòng khoá phần mềm PCGD-XMC của , phường.

- Từ ngày 06/10/2021 - 10/10/2021: Nộp hồ đề nghị kiểm tra công nhận , phường đạt chuẩn PCGD-XMC năm 2021. Bộ hồ gồm: Tờ trình, Quyết định thành lập Đoàn tự kiểm tra, biên bản tự kiểm tra Báo cáo kết quả thực hiện công tác PCGD-XMC năm 2021 đóng kèm tất cả bảng biểu theo quy định. Đồng thời nộp rời 1 bộ đầy đủ bảng biểu của , phường. Phòng số liệu trên phần mềm.

- Ngày 11/10/2021: Sở GD&ĐT khoá tài khoản của thị .

- Từ ngày 11/10/2021 - 15/10/2021: UBND thị tiến hành kiểm tra công nhận , phường đạt chuẩn PCGD,XMC năm 2021. Cách thức kiểm tra sẽ thông báo cụ thể sau.

- Ngày 17/10/2021: Bộ GD&ĐT khoá tài khoản của tỉnh.

- Tháng 11/2021: Tỉnh kiểm tra công nhận th đạt chuẩn PCGD-XMC năm 2021.

Phòng GD&ĐT đề nghị Ban chỉ đạo PCGD, XMC của , phường, các đơn vị trường học triển khai thực hiện đúng thời gian quy định. Hồ đề nghị kiểm tra công nhận , phường đạt chuẩn PCGD-XMC năm 2021 nộp về Phòng GD&ĐT (qua Tổ THCS, chuyên viên: Nguyễn Thị ). Trong quá trình thực hiện, nếu khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ Phòng GD&ĐT theo số điện thoại 0911419456 để được hướng dẫn, giải quyết.

 

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Tài nguyên
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Liên kết website
Footer

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ: 118 Hùng Vương, phường Ba Đồn, TX Ba Đồn

Email: pgd_badon@quangbinh.edu.vn - Số điện thoại: 0523.512886/DĐ: 0912414522