Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Hiển thị thể loại
Banner tin tức - sự kiện
Kế hoạch
Thi đua - Khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Chuyên môn
Công khai thông tin
Banner - Thông tin pháp luật
Banner - Thủ tục hành chính
Hiển thị nội dung bài viết

Thông báo

12/09/2023
10:05:00
529

Năm học 2023-2024, Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã Ba Đồn thông báo nhu cầu hợp đồng giáo viên các vị trí còn thiếu như sau:

  1. Nhu cầu hợp đồng: Giáo viên giảng dạy cấp MN, TH và THCS.
  2. Số lượng: 35 vị trí. (Cụ thể tại biểu).
  3. Điều kiện:

- Tốt nghiệp Đại học sư phạm hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên ngành khác phù hợp và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;

- Đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

  1. Cách thức liên hệ và nộp hồ sơ:

Giáo viên có nguyện vọng giảng dạy, liên hệ trực tiếp số điện thoại của Hiệu trưởng đơn vị có nhu cầu hợp đồng để hướng dẫn hồ sơ và trao đổi công việc./.

 

CÁC VỊ TRÍ CÓ NHU CẦU HỢP ĐỒNG NĂM HỌC 2023-2024:

TT

Đơn vị

Hợp đồng do thiếu so với UBND thị xã giao (HĐ trong biên chế và HĐ của UBND tỉnh giao)

Hợp đồng do nghỉ ốm

Ghi chú

Số lượng

Vị trí việc làm

Số lượng

Vị trí việc làm

Họ tên Hiệu trường

Số điện thoại liên hệ

I

Cấp Mầm non

11

0

7

0

   

1

MN Quảng Thọ

1

Giáo viên Mầm non

2

Giáo viên Mầm non

Phan Thị Lệ Thanh

0918927946

2

MN Quảng Phong

2

01 Giáo viên Mầm non và 01 Nhân viên Y tế

2

Giáo viên Mầm non

Nguyễn Thị Thu Hương

0948262315

3

MN Quảng Lộc

2

Giáo viên Mầm non

0

 

Lê Thị Cẩm Vân

0942062379

4

MN Quảng Minh

1

Giáo viên Mầm non

0

 

Nguyễn Thị Giang

0916378799

5

MN Quảng Thủy

1

Giáo viên Mầm non

   

Nguyễn Thị Kim Liên

0814133599

6

MN Quảng Tân

2

Giáo viên Mầm non

1

Giáo viên Mầm non

Đặng Thị Vân

0347369122

7

MN Quảng Tiên

2

Giáo viên Mầm non

2

Giáo viên Mầm non

Hồ Thị Hồng Hà

0915434556

8

MN Quảng Hải

0

 

1

Giáo viên Mầm non

Hoàng Thị Châu

0917459968

II

Cấp Tiểu học

7

 

7

     

1

TH số 1 Quảng Phúc

3

Giáo viên Cơ bản

2

Giáo viên Cơ bản

Phan Tiến Lâm

0837567599

2

TH số 2 Quảng Phúc

2

Giáo viên Cơ bản

2

Giáo viên Cơ bản

Nguyễn Văn Đông

0944907575

3

TH Quảng Thuận

1

Giáo viên Cơ bản

1

Giáo viên Cơ bản

Trần Thị Kim Thủy

0949522199

4

TH Quảng Phong

0

 

1

Giáo viên Cơ bản

Trần Văn Lệ

0914324603

5

TH số 1 Quảng Văn

1

Giáo viên TPT Đội

   

Đặng Thái Hồng

0917565323

6

TH Quảng Sơn

0

 

1

Giáo viên Cơ bản

Hoàng Quốc Nam

0984388099

III

Cấp Trung học

cơ sở

1

 

0

     

1

THCS Quảng Thọ

1

Giáo viên Tin học

0

 

Trương Đình Lễ

0912657282

 

THCS Quảng Thọ

           

IV

Tiểu học & THCS

1

 

1

     

1

TH&THCS Quảng Tân

0

 

1

Giáo viên Tiếng anh

Trần Đại Đồng

0911986821

2

TH&THCS Quảng Thủy

0

 

0

 

Hoàng Minh Quang

0912914279

3

TH&THCS Quảng Hải

1

Giáo viên Tin học

   

Mai Thanh Hải

0911705345

Tổng:

20

 

15

 

 

 

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Tài nguyên
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Liên kết website
Footer

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ: 118 Hùng Vương, phường Ba Đồn, TX Ba Đồn

Email: pgd_badon@quangbinh.edu.vn - Số điện thoại: 0523.512886/DĐ: 0912414522